На правах рекламы

Кафедра военной подготовки ЗНТУ – История

Історія розвітку кафедра військової підготовки Запоріжского національного технічного університету

Перший етап історії розвітку військової кафедри у Запорізькому машинобудівному інституті належить віднести з кінця 50-х – початку 60-х років. На кафедрі здійснювалася підготовка офіцерів запасу автомобільного профілю. Першим начальником військової кафедри був полковник Балабай, який у зв’язку з реорганізацієй системи військової освіти і переорієнтації підготовки військових спеціалістів на кафедрі у 1961 р. був переведений на іншу посаду і пройшов службовий шлях до начальника автотракторного управління Радянської Армії, генерал-полковника.

Другий етап функціювання кафедри військової підготовки розпочався після її відновлення у ЗМІ наказом Міністерства вищої та середньої освіти СРСР №39С від 3.04.1967 року. Військова підготовка студентів денної форми навчання розпочалася з 1967/1968 навчального року. Кафедра готувала спеціалістів (командирів і інженерів) для підрозділів і частин тактичних ракет.

З метою організації військової підготовки студентів і створення кафедри до ЗМІ прибув підполковник Сгадов Олександр Онисимович, призначений наказом від 20.07.1967 року начальником навчальної частини кафедри. У кінці липня 1967 р. на посаду викладачів спецдисциплін були призначені інженер-майор Стогнієв Михайло Іванович, інженер-майор Волошин Григорій Іванович, на посаду ст. викладача суспільних дисциплін був призначений підполковник Лойко Петро Тимофійович.

Наказом МО СРСР №01154 від 24.08.1967 року начальник навчальної частини підполковник Сгадов О.О. був призначений начальником військової кафедри. Начальником навчальної частини кафедри було призначено підполковника Нікішова Олексія Івановича.
Читать дальше →

Факультеты ЗНТУ

Ниже приведены доступные институты и факультеты Запорожского национального технического университета.

МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

До складу факультету входять шість кафедр:

Чотири випускаючі (профілюючі): технологія авіадвигунів та машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, деталі машин і підйомно-транспортні машини, обробка металів тиском;
три загальноосвітні: вищої математики, фізичного виховання.
Факультет здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за такими спеціальностями:
- технологія машинобудування; технологія будування авіадвигунів;
- двигуни та енергетичні установки літальних апаратів;
- металорізальні верстати та системи (спеціалізація – комп’ютерне проектування і дизайн   верстатного обладнання);
- дизайн; підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання;
- обладнання для обробки металів тиском.

ТРАНСПОРТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

До складу факультету входять п’ять кафедр:

Дві випускаючі (профілюючі): автомобілів, транспортних технологій;
три загальноінженерних: технічної механіки, нарисної геометрії і креслення, теплотехніки і гідравліки.
Факультет здійснює підготовку фахівців аа денною та заочною формами навчання за такими спеціальностями та спеціалізаціями:
двигуни внутрішнього згоряння;
колісні та гусеничні транспортні засоби (спеціалізації – автомобілебудування; випробування і діагностика автомобіля, діагностика обладнання);
організація перевезень і управління на автомобільному транспорті;
організація і регулювання дорожного руху.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

До складу факультету входять шість кафедр:
три випускаючі (профілюючі): машини і технологія ливарного виробництва, фізичного матеріалознавства, обладнання та технології зварювального виробництва;
три загальноосвітні і загальноінженерні: хімії та екології, технології металів, охорони праці та навколишнього середовища.
Факультет здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за такими спеціальностями:
ливарне виробництво чорних і кольорових металів;
обладнання ливарного виробництва;
прикладне матеріалознавство;
технологія та устаткування зварювання (спеціалізація- виробництво зварних конструкцій);
технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій.

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

До складу факультету входять шість кафедр:
чотири випускаючі (профілюючі): електричних машин, електричних апаратів, електроприводу та автоматизації промислових установок, електропостачання промислових підприємств;
дві загальноінженерні: фізики, теоретичної та загальної електротехніки.
Факультет готує фахівців за такими спеціальностями спеціалізаціями:
електричні машини і апарати (спеціалізації – розрахунок, конструювання і технологія виробництва електричних машин;
розрахунок, конструювання і технологія виробництва електричних апаратів);
електромеханічні системи автоматизації та електропривод (спеціалізації – автоматизований електропривід виробничих механізмів, автоматизація технологічних процесів);
електротехнічні системи електроспоживання;
енергетични менеджмент.

Читать дальше →

Запорожский национальный технический университет (ЗНТУ)

Герб ЗНТУ

Герб ЗНТУ

ЗНТУ ведет свою историю с 1900 года, когда в уездном городе Александровск (с 1924 года — г.Запорожье) было открыто среднее семиклассное механико-техническое училище —- первое на Украине среднее учебное заведение, которое готовило техников-механиков для промышленных предприятий. Старт будущего университета был очень высоким. Александровское механико-техническое училище считалось лучшим в Российской империи и в Европе, было участником многих Всемирных выставок, на которых было награждено различными дипломами и медалями.

В 1920 году Александровское училище было преобразовано в индустриальный техникум с правами высшего учебного заведения, которое готовило инженеров-механиков для сельхозмашиностроения и инженеров машиностроения. Немало выпускников техникума стали известными специалистами промышленности, государственными деятелями.

В 1930 г. Запорожский индустриальный техникум был реорганизован в институт сельскохозяйственного машиностроения. В дальнейшем он неоднократно менял свое название и профиль.

В годы Великой Отечественной войны студенты, преподаватели и сотрудники института воевали на фронтах против немецко-фашистских захватчиков, проводили учебную и научную работу. Плодотворными были и послевоенные годы. В 1980 году за большую работу по подготовке кадров для народного хозяйства институт был награжден орденом «Знак почета».

Учитывая вклад института в дело подготовки инженерных кадров для Запорожского региона, мощный научно-педагогический потенциал, а также высокий уровень материально-технической и учебно-методической базы, Кабинет Министров Украины 20 апреля 1994 года принял постановление, по которому Запорожский машиностроительный институт (ЗМИ) стал Запорожским государственным техническим университетом.

В 2000 г. ЗГТУ отметил 100-летие своего существования. А уже 7 августа 2001 года Указом Президента Украины, учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности и весомый вклад в развитие национального образования и науки, ЗГТУ был дан статус национального. За это время подготовлено более 67 тысяч специалистов, среди которых приблизительно 1000 — для стран Азии, Африки, Европы, Латинской Америки. Сегодня в университете обучается 10,8 тысяч студентов — наибольшее количество за всю историю высшего учебного заведения. Подготовка профессионалов проводится по 38 специальностям. Ученые университета выполняют большой объем научно-исследовательских работ, укрепляют международные связи с учебными заведениями дальнего и ближнего зарубежья.

wikipedia.org

Контакты:

69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
Телефон (061) 764-25-06
Телефакс (061) 764-21-41

Картина Репина: “Запорожцы пишут письмо турецкому султану”

Запорожцы пишут письмо турецкому султану

Запорожцы пишут письмо турецкому султану

Илья Репин.   Запорожцы пишут письмо турецкому султану, 1880-1891 гг.

Послание Мухаммеда IV

Я, султан, сын Мухаммеда, брат Солнца и Луны, внук и наместник Бога, владелец царств Македонского, Вавилонского, Иерусалимского, Великого и Малого Египта, царь над царями, властитель над властелинами, необыкновенный рыцарь, никем непобедимый воин, неотступный хранитель гроба Господня, попечитель самого Бога, надежда и утешение мусульман, смущение и великий защитник христиан — повелеваю Вам, запорожским казакам, сдаться мне добровольно безо всякого сопротивления и меня Вашими нападками не заставлять беспокоиться.

Запоріжські козаки турецькому султану!

Ти, султан, чорт турецкий, i проклятого чорта брат i товариш, самого Люцеперя секретар. Якiй ти в чорта лицар, коли голою сракою їжака не вб’єш! Чорт висирає, а твоє вiйсько пожирає. Не будеш ти, сукiн ти сину, синiв христiянських пiд собой мати, твойого вiйска ми не боiмось, землею i водою будем биться з тобою, распройоб твою мать.
Вавилоньский ты кухар, Макидоньский колесник, Іерусалимський бравірник, Александрiйський козолуп, Великого и Малого Египту свинар, Армянська свиня, Подолянська злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецький кат, і у всего свiту i пiдсвiту блазень, а нашого Бога дурень, самого гаспида онук и нашого хуя крюк. Свиняча морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, мать твою в’йоб!
От так тобi запорожцi виcказали, плюгавче. Не будешь ти i свиней христiанских пасти. Тепер кончаємо, бо числа не знаємо i календаря не маємо, мiсяць у небi, рік у князя, а день такий у нас, який i у вас, за це поцілуй в сраку нас!
Пiдписали: Кошовий отаман Іван Сірко зо всiм кошем Запоріжськiм

Запорожье. Вечный Огонь.

Запорожье. Вечный Огонь.

Запорожье. Вечный Огонь.

Запорожье. Вечный Огонь.

В зимнем парке

Запорожье. В зимнем парке фото.

В зимнем парке

В зимнем парке

Автовокзал. Фасад.

Автовокзал

Автовокзал

Автовокзал. Фасад.

Автовокзал. Фасад.

Запорожье. Автовокзал. Фасад.

Бульвар Шевченко. Каменный Шар, Перспектива, Часы у мэрии, Тихий уголок.

Бульвар Шевченко. Каменный Шар.

Бульвар Шевченко. Каменный Шар.

Бульвар Шевченко. Перспектива.

Бульвар Шевченко. Перспектива.Бульвар Шевченко. Перспектива.

Бульвар Шевченко. Тихий уголок.

Бульвар Шевченко. Тихий уголок.

Бульвар Шевченко. Часы у мэрии.

Бульвар Шевченко. Часы у мэрии.

Запорожье. Бульвар Шевченко. Каменный Шар, Перспектива, Часы у мэрии, Тихий уголок.

ДнепроГЭС с высоты птичьего полёта

ДнепроГЭС с высоты птичьего полёта

ДнепроГЭС с высоты птичьего полёта

ДнепроГЭС с высоты птичьего полёта.

Запорожский ЗАГС

Запорожский ЗАГС

Запорожский ЗАГС

Запорожский ЗАГС.

Страница 1 из 212»